Algemeen

Maritieme dienstverlening voor de zeevaart

De zeevaart krijgt meer mogelijkheden voor de afgifte van haar afvalstromen. In de nieuwe Haven Afval Plannen hebben de zeehavens de procedures voor het inzamelen van de maritieme afvalstoffen nauwkeurig omschreven.

Door te kiezen voor één aanspreekpunt voor alle scheepsafvalstoffen zorgt u samen met Bek & Verburg voor een efficiënte en tijdsbesparende scheepsafval-verwijdering, geheel conform aan de nationale en internationale wetgeving.