QSHE Management

QSHE Management

In alle processen van Bek & Verburg speelt de kwaliteitszorg (QSHE; Quality, Safety, Health and Environment) een belangrijke rol. Het continu monitoren van de processen van en door onze professionals stelt ons in staat om prestaties op top niveau te leveren voor onze klanten in vrijwel alle havens van Nederland.

Het totale dienstenpakket hebben wij geborgd door de ISO certificeringen 9001:2015. Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn bij ons geen loze kreten. Om dit te bewerkstelligen zijn wij NEN-en ISO 14001:2015 gecertificeerd en worden we regelmatig getoetst door DNV en onze grootste klanten.

Ook voldoen wij aan de normen voor het green award certificaat wat door veel van onze klanten zeer wordt gewaardeerd. De keten van het verantwoord ondernemen aan boord van de zeeschepen wordt immers voortgezet in onze organisatie . De aangeboden producten worden zoveel mogelijk voor hergebruik geschikt gemaakt op een veilige en milieuverantwoorde manier.

Onze moderne vloot en het complete wagenpark voldoet aan de hoogste eisen en normen. Daar naast wordt eveneens grote aandacht besteed aan (verplichte) na- en bijscholing van onze bemanningen voor de veilige uitvoering van onze taken waar ook zo economisch mogelijk varen deel van uitmaakt.