Maritieme Milieutechniek

Voortvarend in maritieme milieutechniek

Voor het inzamelen van scheepsafvalstoffen heeft Bek & Verburg een vloot van 10 kraanschepen, hiermee kunnen afvalcontainers, met een maximaal gewicht van ca. 12 ton, tot op 18 meter boven de waterlijn aan dek geplaatst worden.

Daarnaast heeft Bek & Verburg ook de beschikking over inzamelwagens, die het afval van de kade of van havengerelateerde bedrijven kunnen inzamelen.

Voor de gescheiden inzameling alsmede de tijdelijke opslag van vaste afvalstoffen aan boord kan Bek & Verburg de klant een brede range van afvalcontainers aanbieden, van gesloten perscontainers en containers voor specifieke gevaarlijke afvalstoffen tot open containers voor de reguliere afvalstromen.

Voor de op- en overslag van ladingresten, schadepartijen, enz. heeft Bek & Verburg de beschikking over een aantal duwbakken, opslagschepen en speciaal daarvoor ingerichte loodsruimte en kade faciliteiten.
Laatste nieuws

Bijzondere maritieme milieudienstverlening

Naast de reguliere milieudienstverlening voor de zeescheepvaart heeft Bek & Verburg adequate oplossingen bij onverwachte situaties met schadelijke milieueffecten, zoals bijv. bij schade aan de lading of scheepstoebehoren. Bek & Verburg heeft een compleet maritiem milieudienstenpakket ontwikkeld om deze problemen zonder onnodig tijdverlies afdoende op te lossen. Dit pakket omvat de afvoer, op- en overslag, de eventuele bewerking c.q. verwijdering met de daarbij behorende administratieve afhandeling.

Aansluitend biedt Bek & Verburg ook:

  • Het opzetten van en adviseren bij milieuzorgsystemen voor de zeescheepvaart, van preventie tot aan recycling en verwijdering.
  • Advisering en levering, verkoop en huur van materialen en containers voor de inname en de opslag van scheepsafvalstoffen aan boord.
  • Afvaltransport over water (inclusief mono stromen).